ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pntlawfirm.gr/ και συνιστούν συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της Εταιρείας (εφεξής «η Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς»). Η αποδοχή τους λογίζεται γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/ χρήστη στην ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας  σε οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet, κονσόλα ή άλλη συσκευή, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, και δίνετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης και τους όρους και προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα πρέπει να βγείτε από το site αμέσως και να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπού μας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου του ιστοτόπου. Υπάρχει περίπτωση να τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Εάν αντιτίθεστε σε οποιαδήποτε από αυτές τις τροποποιήσεις, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση των ιστότοπων. Εάν δεν σταματήσετε τη χρήση τους, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει περαιτέρω τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η χρήση από την Εταιρείας μας οποιωνδήποτε πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης (όνομα κλπ.) που παρέχετε μέσω του Ιστοτόπου διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Εταιρείας μας παρακαλούμε ανατρέξτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

  1. Χρήση και περιορισμοί

Οι ιστότοποι παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και για μη εμπορική χρήση. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς και με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Ρητά απαγορεύεται:

(α) να τροποποιήσετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε ή πωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο

(β) να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων (data mining), bots ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων από τους ιστότοπους

(γ) να χρησιμοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρέθηκαν στους ιστοτόπους, του περιεχόμενου κάθε κειμένου ή της διάταξης/σχεδιασμού σε οποιαδήποτε σελίδα ή έντυπο στον ιστότοπο) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας μας.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ιστοτόπων θα τερματίσει την άδεια χρήσης που παρέχεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη χρήση των ιστοτόπων. Ενδέχεται, επίσης, να παραβιάσετε το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και των κανονισμών-καταστατικών για τις επικοινωνίες.

Με την είσοδο σας στον παρόντα Ιστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν και όπως είναι διαθέσιμα», χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρεία μας αποποιείται όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, αναφορικά με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και κάθε υπηρεσία της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων ή όρων για τη μη παραβίαση, την απαλλαγή από σφάλματα, τις αποσβέσεις, τους ιούς υπολογιστών ή κάθε άλλο κακόβουλο-μη εγκεκριμένο κώδικα ή πρόγραμμα.

Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, ποινική τυχαία, παραδειγματική πολλαπλάσια ή επακόλουθη ζημία, απώλεια κερδών ή εσόδων. Ενδεικτικά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

  1. Σύνδεση με τους ιστότοπους

Μπορείτε να συνδέεστε με τους ιστότοπούς μας υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και ότι δεν βλάπτετε ή εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργήσετε κανέναν σύνδεσμο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή επικύρωσης εκ μέρους μας η οποία δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Οι Ιστοσελίδες μας δεν πρέπει να «πλαισιώνονται» σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέρος των Ιστοτόπων μας εκτός από την Αρχική Σελίδα μας (http://pntlawfirm.gr/). Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείτε σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από όλες τις απόψεις με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους και άλλους πόρους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη εκτός από την ίδια. Τέτοιες συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία για εσάς. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που προσφέρονται από τρίτους. Η συμπερίληψη των συνδέσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες στο ιστότοπό μας δεν συνεπάγεται καμία υποστήριξη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που προσφέρονται, διαφημίζονται, επικυρώνονται και/ή προωθούνται από οποιονδήποτε τρίτο (εταιρεία ή ιδιώτη). Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων ή να αποκτήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπάρχει η πιθανότητα να υπόκεισθε στους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που έχουν επιβληθεί από αυτούς.

  1. Viruses, Hacking and Other Offences

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον Ιστότοπό μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον Ιστότοπό μας μέσω κυβερνοεπίθεσης. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκληθούν από κυβερνοεπιθέσεις, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον προσωπικό σας υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία σας εξαιτίας της χρήσης των ιστοτόπων μας ή οποιουδήποτε ιστότοπου συνδέεται με αυτούς, καθώς και εξαιτίας της λήψης υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτούς.

  1. Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού

Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser’) σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας.

Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο, ο ιστότοπός μας καθώς και η επιλογή και η δομή τους, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με ρητή γραπτή συγκατάθεση μας. Εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για τη χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν χορηγούμε άλλα δικαιώματα ή προσβάσεις στο Περιεχόμενο σε εσάς. Πρέπει να διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις προειδοποιήσεις ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο Περιεχόμενο. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του ιστοτόπου και του Περιεχομένου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, διακομιστή, τοποθεσία Web, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλο μέσο προορισμένο για δημοσίευση, διανομή ή για οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης τους θα πάψει αμέσως και θα πρέπει, κατόπιν επιλογής της Εταιρείας μας να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του Περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα χαρτιά, τα ψηφιακά αντίγραφα ή το Περιεχόμενο που έχετε εκτυπώσει ή «κατεβάσει» με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι μορφές παρουσίασης, είτε καταχωρημένα είτε μη καταχωρημένα (συλλογικά τα «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ»), που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας μας ή των αντίστοιχων κατόχων των εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ειδοποίηση εμπορικού σήματος σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Τα εμπορικά σήματα προστατεύονται από το εμπορικό σήμα, τη μορφή παρουσίασης, τα πνευματικά δικαιώματα και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και οι δέσμες ενεργειών διακομιστή είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα ή/και μορφές παρουσίασης της Εταιρείας μας ή των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να προσομοιωθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

Η Εταιρεία μας σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Γι’ αυτό μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά την κρίση την, να τερματίσει τις υπηρεσίες ή/και την πρόσβαση στον ιστότοπο για χρήστες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

  1. Δήλωση αποκλεισμού παροχής Νομικών Συμβουλών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές νομικού περιεχομένου προς οποιονδήποτε χρήστη αυτής και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σχέση δικηγόρου-εντολέα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομική σύμβαση ή άλλη συμφωνία οποιουδήποτε είδους μεταξύ της της Εταιρείας μας και οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο.

  1. Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Κάθε αγωγή, δικαστική διαδικασία, διαδικασία διαιτησίας, διαδικασία διαμεσολάβησης, μήνυση, δικαστική ακρόαση ή άλλη δικαστική ενέργεια που αφορά τους ιστότοπους ή/και το περιεχόμενό μας πρέπει και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία μας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@pntlawfirm.gr.

Δειτε Επισης

Δραστηριότητες

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Σήμερα, η Εταιρεία θεωρείται μια από τις κορυφαίες και πλέον αξιόπιστες δικηγορικές εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα, με δίκτυο...

Δημοσιευση

Απασχόληση

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που νιώθουν τον ίδιο ενθουσιασμό και πάθος για τη δουλειάς τους , που μπορούν...

Δημοσιευση