ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να διαφυλάσσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Αυτή η Πολιτική αποσκοπεί να σας βοηθήσει στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή / και για να κατανοήσετε πώς τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Ως εκ τούτου, διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική μαζί με τους Όρους Χρήσης του ιστότοπού μας για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η PNT Law Firm διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τις αλλαγές, εάν και όποτε συμβαίνουν. Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση, ή όπου απαιτείται θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

 

 1. Περιγραφή των πρακτικών μας για την επεξεργασία δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής «GDPR») και των σχετικών νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ελλάδα. Επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές εντός της ΕΕ / ΕΟΧ.

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν έρχεστε σε επαφή μαζί μας προκειμένου να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και πιο συγκεκριμένα σε σχέση τη διαχείριση συνδρομών, μάρκετινγκ και άλλων αιτημάτων υλικού μάρκετινγκ, την αποδοχή των προσκλήσεών μας και συμμετοχής στις εκδηλώσεις μας, την πρόσληψη προσωπικού, τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας.

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Η PNT Law Firm δεσμεύεται κυρίως από εταιρικές οντότητες και ως εκ τούτου αυτές οι νομικές οντότητες δεν είναι υποκείμενα δεδομένων. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να μας παρέχονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με υπαλλήλους ή προσωπικό των εταιρικών πελατών ή των μελλοντικών πελατών μας, αντιπάλου ή πωλητή ή αγοραστή ή προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους νόμιμους ή άλλους συμβούλους τους ή προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν περιορίζονται μόνο στο είδος των πληροφοριών που μπορούν να βρεθούν σε μια επαγγελματική κάρτα, όπως ονόματα, τίτλοι / θέση, όνομα εταιρείας, διευθύνσεις εργασίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες αναγνωρίσιμες πληροφορίες .

Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας, κατά τη πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων υπηρεσιών μας, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής: Cookies, διευθύνσεις IP, επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags). Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.

Εάν είστε δυνητικός υποψήφιος για ένταξη στην PNT Law Firm, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιορίζονται: στο όνομα και τον τίτλο εργασίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, το βιογραφικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας ή / και του φύλου σας, εάν το παρέχετε σε εμάς, την εκπαίδευση, το ιστορικό απασχόλησής σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με τις πιθανές προσλήψεις που συμφωνείτε να μας παρέχετε.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση και τα νόμιμα συμφέροντά μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου:

 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες
 • να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησής μας, όπως η διατήρηση των λογαριασμών μας, η τήρηση αρχείων, οι χρεώσεις και οι φορολογικοί σκοποί
 • να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας
 • να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας μας
 • να εκπληρώσουμε τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
 • να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων
 • Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στη περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσής σας όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση των ως άνω σκοπών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι αναγκαία, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό της κάθε επεξεργασίας.

 

 1. Πώς και πότε κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δύνανται να διαβιβαστούν σε τριτους. Ενδεικτικά, κοινοποιούμε προσωπικά σας στοιχεία σε:

 • οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.
 • συνδεδεμένες δικηγορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ή νομικές εταιρείες που ανήκουν στο ίδιο νομικό δίκτυο με εμάς.
 • λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, όπως διαφημιστικές εταιρείες, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κλπ.
 • παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης ιστού που μας βοηθούν με την ανάλυση πληροφοριών πελατών, όπως το Google Analytics.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, που διατηρούμε. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση e-mail: info@pntlawfirm.gr.

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο επεξεργασίας τους
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή τρίτους
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων του κράτους μέλους που επιλέγετε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pntlawfirm.gr.

 

 1. Εμπιστευτικότητα & ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχονται. Για το σκοπό αυτό, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας, κανόνες, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας, της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια.

Κανένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί ωστόσο να είναι 100% ασφαλές, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνολική ασφάλεια των πληροφοριών σας. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που μας μεταδίδονται από άλλα δίκτυα (Διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα κ.λπ.).

Όλοι οι επαγγελματικοί μας σύμβουλοι, υπάλληλοι και υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή αυτοί που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται το απόρρητο τους.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα συλλέγουμε και ειδικότερα για τη συμμόρφωση με νομικούς, λογιστικούς ή φορολογικούς κανόνες. Η κατάλληλη περίοδος διατήρησης θα ποικίλει και θα εξαρτάται κυρίως από τον σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τη φύση του, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη τους.

Δειτε Επισης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις...

Δημοσιευση

Δραστηριότητες

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Σήμερα, η Εταιρεία θεωρείται μια από τις κορυφαίες και πλέον αξιόπιστες δικηγορικές εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα, με δίκτυο...

Δημοσιευση

Απασχόληση

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που νιώθουν τον ίδιο ενθουσιασμό και πάθος για τη δουλειάς τους , που μπορούν...

Δημοσιευση