ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για  τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Υπενθυμίζεται ότι με με τον πρόσφατο Νόμο 4423/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 51, τροποιήθηκε το πλαίσιο που διέπει τους διαχειριστές αφερεγγυότητας κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα, με παράλληλη μετάθεση της έναρξης ισχύος για την

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Η Αναθεώρηση του Συντάγματος» Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 10 & 11 Οκτωβρίου 2016, στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η εικόνα ενός προσώπου αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, καθώς αποκαλύπτει μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου και διακρίνει το άτομο από τους ομοίους του. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης της